Grafik Tasarımın Tarihçesi Nedir, Nasıl Doğmuştur?

İnsanlık  varolduğu andan itibaren sürekli bir iletişim ve kendini anlatma çabası içerisindedir. İlk olarak MÖ. 14,000’lerde mağara duvarlarına yapılan resimler ve İÖ. 4.yy ‘da yazının icadı iletişim dili olarak sayılmaktaydı ancak sonraları elyazması dini içerikli kitaplar yayınlandı. 1450 yılında Johann Gutenberg’in Avrupa’da hareketli matbaayı icat etmesi ile birlikte kitap yaygınlaşmaya başladı. O dönemlerde egemen olan entellektüel düşünce yapısı din olgusu tarafında oluşmaktaydı ve buna bağlı olarak ilk dağıtımı oluşturulan kitapları, dini kitaplar oluşturmaktaydı.  Bu harf ve metin dizilimlerinden oluşan basılı yayınlar, grafik tasarımın pratiklerine adım atmaktaydı. Ancak grafik tasarımın temel çıkış noktası sanayileşmenin gerçekleşmesi, dünyanın küreselleşmeye ayak uydurması ve modern yaşama geçişle birlikte, fotoğraf makinesinin keşfi olarak gösterilebilir.

Grafik Tasarımın Alanları Nelerdir?

Aslında bakarsanız gözlerimizi kapayıp açtığımız her an bir grafik tasarım ürününü görebilmekteyiz. Yolda yürürken billboardlarda, televizyonda, marketten alınan herhangi bir üründe, kitap, dergi, gazetelerde, elimize verilen broşürlerde, film-marka-dizi afişlerinde, ambalaj ve albüm kapaklarında, severek aldığımız t-shirt veya ev aksesuarlarında.. Yani görüp görebileceğimiz her şey grafik tasarımın alanının içerisine girmektedir.

Grafik Tasarımın Mesleğinin Nitelikleri Nelerdir?

Grafik tasarım oluştururken grafikerin dikkat etmesi gereken bazı nitelikler bulunmaktadır:

Grafiker, yer , zaman ve biçim ilişkisini görebilen, görsel zekası yüksek, hayal gücü zengin, renkler arasındaki konstratlara hakim, vektörler ile ifade edebilen, sanatsal alanlarla ilgili, yenilikçi kimseler olmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra ;

  • Tasarım ihtiyaçlarını belirlemek üzere müşterinin brieflerine göre tarımına yön veren
  • Bilgisayar destekli tasarım programlarını kullanarak hakim ve özgün orijinal tasarımlar ortaya koyan,
  • Müşterinin briefleri doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmaların tasarım, baskı ve üretim süreçlerini kontrol eden,
  • Estetik kaygısına dayalı tasarımlar oluşturan,
  • Mesleki gelişimini göz ardı etmeyen nitelikteki kimselerdir.

Eda Güneş – Fark Yaratmak